Disclaimer

Voor deze website van de Leasebrokers. geldt de onderstaande disclaimer. Hier staat in hoe we omgaan met aansprakelijkheid en copyright voor de informatie op www.leasebrokers.nl.

Aard en betrouwbaarheid van informatie

De informatie die Leasebrokers op deze website geeft, is geen aanbod of financiële dienst. Verder hebben we alle informatie gebaseerd op betrouwbare bronnen. Toch kunnen we de juistheid en volledigheid hiervan niet helemaal garanderen. De informatie is ook uitsluitend indicatief en kan van tijd tot tijd veranderen.

Leasebrokers accepteert geen aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website van Leasebrokers kunt u geen rechten ontlenen. Wij en overige leveranciers van informatie op deze website accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud. Dat geldt ook voor informatie op websites waar we naar verwijzen of die naar onze website verwijzen.

Gebruik informatie eigen verantwoordelijkheid

Als bezoeker van deze website bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u onze informatie gebruikt en voor de keuzes die u op basis daarvan maakt. Bovendien mag u de informatie alleen zelf gebruiken. U mag deze dus niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Verder bent u verplicht aanwijzingen van Leasebrokers op te volgen over het gebruik van de informatie. Hierop is het Nederlands recht van toepassing.